Sten & Stanley

  Den 18:e Februari 2018, gästade Sten & Stanley Cinderella.

  Sten & Stanley består av:
Sten Nilsson,
Ebbe Nilsson,
Alexander Nilsson,
Stefan Kahl,
Johann Helander.


  (På grund av mitt begränsade webbutrymme, och på grund av att en del inte kan ta emot video tillräckligt snabbt, har jag inte bättre kvalitet på mina filmklipp)