Schlager

  Den 28:e December 2017, rådde det Schlageryra på Cinderella.

Då uppträdde:
Magnus Bäcklund
Linda Bengtzing
Nanne Grönvall
Jan Johansen