Jan Johansen Band

  Den 8:e Mars 2018,
gästade Jan Johansen Band,
Cinderella.

  Vid Jan Johansens sida,
hade han Lillemor.


  (På grund av mitt begränsade webbutrymme, och på grund av att en del inte kan ta emot video tillräckligt snabbt, har jag inte bättre kvalitet på mina filmklipp)