Barn-Karaoke

  Jag har editerat några av sångerna från sångboken:
"Nu ska vi sjunga".

  Du kan läsa i katalogerna vilken musik vi har, och även hämta hem dem.

sve-art.pdf
sve-tit.pdf
eng-art.pdf
eng-tit.pdf
philippino.pdf